Risicobeoordeling RASE om prioriteiten te stellen

Een ander onderdeel dat moet worden uitgevoerd in het kader van de ATEX richtlijnen is de risicobeoordeling. Wij hanteren hiervoor de door de ATEX Commissie voorgestelde RASE methodiek. Allereerst worden systemen en installaties met hun beoogd gebruik beschreven. In de volgende stap worden de van toepassing zijnde soorten ontstekingsbronnen (zoals bijvoorbeeld statische elektriciteit, hete oppervlakken en open vuur) op een rijtje gezet. Vervolgens wordt middels een gevarenanalyse vastgesteld op welke plaatsen in het proces explosiegevaren aanwezig kunnen zijn. Hierbij staan het tegelijkertijd actief zijn van een ontstekingsbron én een explosieve atmosfeer centraal.

Risico’s worden weergegeven in een risicomatrix
Tenslotte worden de gevaren aan de hand van de kans van optreden en de ernst van de gevolgen ingedeeld in risicocategorieën. Op deze wijze ontstaat de risicomatrix. De risico's uit categorie A zijn onacceptabel en moeten worden weggenomen. Risico's uit de categorieën B en C zijn na het invoeren van veiligheidsmaatregelen acceptabel en de risico's uit categorie D zijn aanvaardbaar. Het resultaat is een overzichtelijke rapportage waarin alle explosierisico's zijn vastgesteld en geclassificeerd, zodat u prioriteiten kunt stellen waar te beginnen met het terugdringen van de risico's.

 

Ga naar boven