Ontstekingsanalyse

De apparaten worden toegepast in een explosiegevaarlijke omgeving. Het is daarom van belang het ontstaan van potentiële ontstekingsbronnen te kennen. De soorten ontstekingsbronnen zijn gedefinieerd in de NEN-EN 1127-1.

Van de apparaten wordt hun beoogd gebruik beschreven. Middels een gevarenanalyse wordt vastgesteld op welke plaatsen in het apparaat explosiegevaar kan optreden. Afsluitend wordt van deze potentiële gevaren de frequentie bepaald waarbij de bedrijfsomstandigheden centraal staan.

Het resultaat van de risicobeoordeling is een overzichtelijke rapportage waarin potentiële ontstekingsbronnen zijn vastgelegd.

Ga naar boven