Technische en organisatorische maatregelen ATEX 153 (137)

In de risicobeoordeling van het explosieveiligheidsdocument zijn alle gevaren geïdentificeerd en ondergebracht in risicocategorieën. In de indelingsrapportage zijn de zones met hun klasse en afmetingen bepaald.
In het onderdeel maatregelen worden zowel technische als organisatorische maatregelen opgesteld om de explosieveiligheid van de installaties te verhogen. De maatregelen zijn bedoeld om de klasse van een zone te verlagen, om risico's te verlagen, of zijn het gevolg van verplichtingen uit de ATEX 153 (137) richtlijn. Aan iedere maatregel wordt een wegingsfactor toegekend die rekening houdt met het aantal risico's dat wordt beïnvloed door de maatregel, de categorie van deze risico's en het effect op de zonering van de maatregel.

Prioriteiten toekennen en kostenraming maken
Op deze wijze wordt voor u helder waar de prioriteiten moeten worden gelegd om als eerste die maatregelen door te voeren die het meeste effect hebben op de explosieveiligheid van de installaties. Door de geprioriteerde maatregelen te begroten en uit te spreiden over een bepaalde periode ontstaat voor uw organisatie een veilig en financieel verantwoord stappenplan om tijdig te voldoen aan de ATEX 153 (137) richtlijn.

Ga naar boven