Hartmann MOE test 

Met behulp van een vonk met variërende energie-inhoud wordt de minimale ontstekingsenergie (MOE of MIE) van het poeder bepaald in het MIKE3-apparaat. De geteste energieniveaus zijn 1000, 300, 100, 30, 10, 3 en 1 mJ. De testen kunnen worden uitgevoerd met (inductieve vonk, 1 mH) of zonder (capacitieve vonk, 0 mH) inductantie in de ontlaadkring. De uitvoering is conform de norm EN 13821

Bestel hier uw Hartmann MOE test.

Ga naar boven