Explosie beveiliging

In de risicobeoordeling zijn alle gevaren met hun bijhorende categorie geïdentificeerd. Afhankelijk van de beoogde categorie van het complete apparaat wordt per risico een explosiebeveiliging aangebracht. Deze beveiliging kan van technische of organisatorische aard zijn, afhankelijk van het risico.

Principes voor explosiebeveiliging:

1. Het voorkomen van een explosieve atmosfeer.

2. Het voorkomen van een effectieve ontstekingsbron

3. Het beheersen van de gevolgen indien ondanks deze maatregelen toch een explosie plaatsvindt.

Ga naar boven