Stofexplosietesten

Het beoordelen van explosiegevaar begint met het kennen van de explosie-eigenschappen van stoffen. Vaak zijn deze eigenschappen onbekend of zijn de testen waarmee ze zijn bepaald uitgevoerd onder andere condities dan voor u relevant. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste explosie-eigenschappen:

Eigenschap Omschrijving Eenheid
LEL / MEC onderste explosiegrens [g/m3]
Kst snelheid drukopbouw explosie [bar.m/s]
Pmax maximale explosiedruk [bar]
Explosiegevaarklasse klasse gerelateerd aan Kst [St 1 / St 2 / St3]
MOE / MIE Minimale ontstekingsenergie [mJ]
MOT / MIT Zelfontbrandingstemperatuur stofwolk [ºC]
ST / LIT Smeul- of glim temperatuur stoflaag [ºC]

Procesomstandigheden in uw installaties zoals vochtigheid, deeltjesgrote en temperatuur hebben grote invloed op de explosie-eigenschappen. Door uit te gaan van standaardwaarden uit de literatuur kunnen explosierisico's worden overschat, dan wel onderschat. Wij beschikken over testapparatuur om voor u de explosie-eigenschappen van stoffen te bepalen onder de voor u relevante procesomstandigheden. Het voordeel van deze aanpak is dat u de explosieveiligheid van uw installaties kunt vergroten door uw maatregelen te richten op die plaatsen in het proces waar ze het meeste effect sorteren. Zo kunt u met een lager budget een veiliger werkomgeving voor uw medewerkers creëren. Klik hier om prijsaanvraag te doen voor het testen van explosie-eigenschappen van stof. 

Ga naar boven