Materieel Atex 114 (95) en IECEx

De vraag naar ATEX gekeurde apparaten stijgt. Fabrikanten zien zich genoodzaakt de apparaten aan te passen aan de eisen van de afnemers.

De ATEX114 (95) richtlijn geeft voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijn beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. De specifieke eisen zijn opgenomen in geharmoniseerde normen.

Voor het traject tot een ATEX 114 (95) gekeurd apparaat heeft LHS Consultants standaard modulen opgesteld. Het traject kent een aantal hoofdpunten te weten:

  • vaststellen van de categorie voor het apparaat
  • uitvoeren van een risico-analyse op het apparaat met betrekking tot explosiegevaar
  • normenonderzoek
  • engineering van technische maatregelen
  • opstellen van organisatorische maatregelen voor de gebruikershandleiding
  • opstellen van het technisch constructie dossier
  • certificeringproces bij een notified body

Om een eerste indruk te krijgen van de gevolgen van het toepassen van de ATEX 114 (95) richtlijn hebben wij de ATEX 114 (95) quickscan ontwikkeld. Lees meer over de ATEX 114 (95) Quickscan.

Ga naar boven