ATEX Zones geven risico niveau per locatie aan 

Wanneer is gebleken dat ATEX directive van toepassing is, stellen wij de ATEX zonering voor u vast. Of u doet het zelf via onze ATEX opleiding. De verschillende zones voor explosieveiligheid van gas of damp zijn: ATEX zone 2,  ATEX zone 1 en ATEX zone 0. Voor stofexplosiegevaar zijn dat ATEX zone 22, ATEX zone 21 en ATEX zone 20. De resultaten worden overzichtelijk samengevat in een zone indeling en de ATEX zones worden in de bijbehorende zoneringstekeningen aangeduid.

Voor het opstellen van de zonering hanteren wij de Nederlandse Praktijk Richtlijn 7910-1 en 2 voor respectievelijk gas- en stofzoneringen. Hieruit volgt de klasse van de zone te weten 0, 1, of 2 voor gas en Zone 20, 21 of 22 voor stof, waarna de afmetingen worden vastgesteld aan de hand van berekeningen, tabellen of praktijkinspectie onder de ter plaatse heersende ventilatiecondities. 

Explosie-eigenschappen van alle gebruikte stoffen en gassen
Van de gebruikte stoffen worden de explosie-eigenschappen vermeld zoals bijvoorbeeld de Kst, het vlampunt, de minimale ontstekingsenergie of de maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur. Alle resultaten worden overzichtelijk samengevat in de indelingsrapportage en voorzien van een onderbouwing waarna de zones worden ingetekend in de zoneringstekening.

ATEX zone 2 en ATEX zone 22 bij geringe kans op explosieve atmosfeer bij normaal bedrijf
Voor ATEX zone 2 geldt dat de kans op een gasexplosie atmosfeer bij normaal bedrijf gering is en deze atmosfeer slechts zelden en gedurende korte duur bestaat. Volgens NPR7910 minder dan 0,1% van de bedrijfsduur. Bij ATEX zone 22 geldt hetzelfde voor een stofexplosieve atmosfeer.   

ATEX zone 1 en ATEX zone 21 bij grote kans op explosieve atmosfeer
Voor Atex zone 1 is de kans op een gas explosieve atmosfeer groot. In ATEX zone 21 betreft het een stof explosieve atmosfeer. Te denken valt aan gedurende 0,1% tot 10% van de bedrijfsduur.

ATEX zone 0 en ATEX zone 20 bij continue explosieve atmosfeer of gedurende lange perioden
In Atex zone 0 en zone 20  is een gas respectievelijk stof explosieve atmosfeer continue of gedurende lange perioden aanwezig, te denken valt aan meer dan 10% van de bedrijfsduur. 

Overzicht door middel van de zoneringstekening
Vanuit het oogpunt van explosieveiligheid ontstaat de ATEX zonering. Onderstaande figuur toont verschillende ATEX zones in een voorbeeld zoneringstekening.

 

atex ex zone indeling

 

atex zonering tekening

 

 

Ga naar boven