Categorie ATEX 114 (95)

U wordt door uw afnemer benaderd voor ATEX gekeurde producten. Daarbij wordt de zone opgegeven waarbinnen uw product wordt toegepast. Hieruit kunt u opmaken welke categorie van toepassing is op uw product. Aan deze beoogde categorieën relateert de richtlijn haar eisen zoals het beschermingsniveau. In de tabel worden de relaties weergegeven.

Zone

Categorie

Beschermingsniveau

0 (G) of 20 (D)

1

Veilig wanneer twee (on)verwachte storingen zich onafhankelijk van elkaar voordoen.

1 (G) of 21 (D)

2

Veilig bij normaal bedrijf en bij storingen waarmee gewoonlijk rekening wordt gehouden.

2 (G) of 22(D) 

3

Veilig bij normaal bedrijf.

G = gas atmosfeer, D= stof atmosfeer
Ga naar boven